Blogok

A hónap verse áprilisban

 
Pete László Miklós: Jó időben - rossz időben
 
Jó időben,
Rossz időben;
Bölcsőben,
Vagy temetőben,
 
Prűd korban,
Vagy feslett korban;
Hajótatban,
Hajóorrban,
 
Háborúban,
Vagy békében;
Sírban,
Vagy anyánk ölében,
 
Mélységben,
Vagy magasságban;
Harctéren,
Vagy nászi ágyban,
 
Kis csöbörbe,
Nagy vödörbe;
Előre,
Vagy körbe-körbe?
 
   ***
 
Mert ebben a versben a mindenség kétsége van...
 
 

A Hónap Verse - 2021. November

Ebben a hónapban engem B. Mihály Csilla Várakozás című verse vett le a lábamról egyediségével, dallamával, különleges varázsával.


B. MIHÁLY CSILLA: VÁRAKOZÁS

Korán terít az est a kerti fákra

hatalmas égi lepkeszárnyakat,
a Mérhetetlen csöndjeit kitárva
kering, amíg a fényre ráakad.

Egy lámpa gyúl, a föld alá sietnek 
a zebrapókok és egy gyászbogár,
kutyánk vonítva dől a nagy hidegnek,
s fülét hegyezve hosszan álldogál.

S az ember is, nagy álmok köntösébe
beburkolózva néz az égre fel,
megenyhítette pár göröngyös éve,
de hangja bátor, egyre énekel.

Minthogyha titkon minden várakozna
és úgy figyelne végtől-végekig,
akár a szív a nesztelen zajokra,
a láthatatlan Tél ha érkezik.

A magyar kultúra napja

A képen a következők lehetnek: 1 személy
 
A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetette ezt fel. Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást és 1989 januárjában ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot és azóta, rendre évente ünneplik meg ezt a napot.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.

Demeter Szilárd: Ki a magyar író?


Demeter Szilárd: Ki a magyar író?

 
 

2020.02.24. 12:19


A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, Demeter Szilárd a témáról a Mandinerben fejtette ki véleményét. Szerinte inkább azokat az írókat érdemes támogatni, akik „magyarhírűek" akarnak lenni – és amennyiben világhírűekké válnak, akkor is büszke magyarok maradnak, ellentétben azokkal, akik teherként élik meg magyarságukat, amitől minél hamarabb „szabadulni" akarnak.


A PIM főigazgatója azt állítja: magyar író az, aki magyarul ír magyar olvasónak, és azt akarja, hogy száz év múlva is magyarok olvassák.

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Mítoszföld, a közös Hazánk

Mítoszföld, a közös Hazánk;
Ha engedjük,
Üdvöt hoz ránk.

Nem árt Neki semmi végzet,
Nem fér Hozzá az enyészet.

Sors nem szab korlátot Neki,
A vén Idő is tiszteli.

Mítoszföld, a közös Hazánk;
Múltat adott,
Jövőt hagy ránk.

Befektetők nem keresik,
A térképek nem ismerik,

De amikor tiszta Lélek
Keresi, el sose téved.

Mítoszföld, a közös Hazánk;
Isten helyett is vigyáz ránk.

Archetípusok lakhelye,
Szellemünk menedékhelye,

Teremtés előszobája,

Néhai világháború

Néhai világháború
Leginkább - közhelykoszorú...

Mindenféle nézőpontok
Csócsálnak lerágott csontot,

S ezer mai ocsmány érdek
Épít magának mellvédet

Világégés romjaiból.
Megint fegyveres az akol.

Itt is, ott is újabb kontó;
Füstté foszlik a mementó...

Itt is, ott is tök az adu;
Néhai világháború.


 

Hegedűszó a Styx partján

Hegedűszó a Styx partján,

Tán nem szent,

De nem is profán.

 

Magányos, szomorú nóta

Jajong a Kezdetek óta,

 

S méri a dermesztő csendet,

Mint kopár űrt a tekintet,

 

S örök időkig zengi át

A csillagtalan éjszakát.

 

Szívbe markol,

Lélekbe vés...

Szerzője tán a Feledés...

 

Rezgés a vén semmi karján...

Hegedűszó a Styx partján...

 

 

Isten jön az éjszakában

Isten jön  az éjszakában,

Bakacsin időruhában.

 

Szederjessé válik a vér,

Idő partján szürkül a dér.

 

Tiszta Hitek fogyatkoznak,

Profán dogmák sokasodnak,

 

S degenerált lelkiségek

Önfelszámolásra térnek.

 

Közeleg a ciklus vége,

Könnypatak omlik az égre.

 

Régesrégi teremtések

Sorát fedi időkéreg.

 

Az Ember önmaga foglya?

Előreléphet valaha?

 

Ciklus végi köd-utakon

Járkál Isten - hallgatagon.

 

Séta közben felszedeget

Borozgatok

A szél takarta méla alkonyok
mögött a csendes este kujtorog,
s amint a leple végre rám talál,
kezemben egy csiszolt boros pohár,
amelybe töltve csillanó nedűm
iszom, s legyűr megint a régi bűn,
de nem tudok feledni máshogyan,
azóta mindenem feléd rohan.
 
Azóta nem lelem nyugalmamat,
szerelmem édes ajkadon kutat,
viselhetetlen éjszakákon át,
utánad égek és iszom borát
a régi, szép szüretnek, hol veled
szerelmes éjen át ölelkezett

Poshadt germán kultúrfölény

Poshadt germán kultúrfölény
Már a végét járja,
Doktrínáiba zárkózva
A végzetét várja.

Nem kell újabb vízözönnek
Jönni a világra,
Elég hozzá a vezetők
Privát butasága.

Bigott oroszellenesség;
Európa kába -
Saját magát zárja szoros
Harci kalitkába.

Vízözön jön?
Vagy valami
Egészen új Élet?
Poshadt germán kultúrfölény
Csúfosan ér véget.


 

Kiszáradt jövő-partokon

Kiszáradt jövő-partokon

Minden feledés monoton.

 

Összeszűkült a végtelen,

Sziklán törik szét a jelen.

 

Kitenyésztett celeb házal

Mű-értékkel,

Művirággal.

 

Glóriája nőtt a pénznek;

Romtemplomban hazug ének.

 

 A Múlt?

Döglött vén masztodon...

Kiszáradt jövő-partokon.


 

 

Ha valamiből nem kérek

Ha valamiből nem kérek,
Megköszönöm,
Továbblépek.

Nem kell sáros lövészárok,
Meddő vitába nem szállok.

Hiúság?
Az makrancos ló;
A fiataloknak való,

De ahol még Elvet látok,
Ott sosem kapitulálok.

Ha valamiből nem kérek,
Megköszönöm,
Továbblépek.

 

Hétköznapi buta goindok

Hétköznapi buta gondok;
Mindent tudnak a bolondok..

Isten mindkét keze kérges;
A Teremtés - veszteséges...

Míg élek, szót szóba öltsek...
Talán a lusták a bölcsek...

Totálkáros álszerelmek
Rémképekkel üzletelnek.

Szemorvos lett a vakondok...
Hétköznapi buta gondok...

Oldalak