Blogok

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Az Előző Emberiség

Éltek, haltak - nagyon régen..
Alszanak
A Múltban -
Mélyen...

Létüknek ezernyi nyoma,
De tagadja minden dogma.

Az Időbe kövesedve,
Kitiltva,
Elfeledtetve...

Éltek, haltak - nagyon régen..
Akkor is Nap volt az égen...

Akkor is fű nőtt a hegyen,
Akkor is élt a Szerelem.

Nincs már se sorsuk,
Se nevük..
Mi volt, ami elbánt Velük?

Éltek, haltak nagyon régen...
A Föld akkor sem volt éden...

Miért nem néznek az égre?
Tudni kéne...
Tudni kéne...

Kidőlt egy tölgyfa

Kányádi Sándor emlékére

Kidőlt egy tölgyfa, egy óriás,
koronás fő volt, ma glóriás.
Tudta az oltalom szent kegyén,
hogy „valaki jár a fák hegyén”.

Átvészelt sok telet, sok nyarat,
hiánya örökre megmarad.
Ha jársz a ritkáson, nyílt közön,
róla a rigó már nem köszön.

A gyenge embertől mi telik?
Parnasszus csúcsára cipelik
siratva, pedig Ő boldog ám…
Áll, mint a kereszt a Golgotán.

2018. jún. 21.

 

Isten velünk sose pöröl

Isten velünk sose pöröl;
Nyár ablakán kikönyököl.

Látja, ha a folyam árad,
Hallja a rossz doktrínákat,

Vágyunkat nem igazgatja,
Csak a vállát vonogatja.

Isten velünk sose pöröl;
Nem gyógyít és nem öldököl.

Vétkeinkre rá nem legyint,
A nászágyunkba sem tekint.

Bottal, lángpallossal nem ver -
Isten dogmákat nem ismer.

Nincs benne sértődés, harag;
Hisz bennünk a Vén Hallgatag.

 

Van, ' ki hozzád rohan

Körbe vesz a szeretet,
Ápol, vigyáz, - szíved ver!
Körbe ölel, érzed ezt?
Valóság, - nem képzelet...
 
Éjjelt nappal igazít...
Sem láb, sem kéz nem lazít,
Törődésben lelkes hit,
Erőt adva szentesít.
 
Van, 'ki hozzád így rohan,
Amit csak kérsz megkapod...
Amíg szíved csak dobban.
Kerek szép a holnapod.
 
Melletted egy igaz társ,
Jó, hogy vagy még, - nem vitás!
Férj, az apa; - egy áldás!
Biztonságban a család.

Lassú kataklizma

Vegyiszennyezéstől zamatos az éjszaka,
füstízű levegő robog a tüdőm felé.
Artériaroncsoló lében tocsog a szív,
nem a csend motoz itt, gerincreccsenés dalol.
 
Szomjamat oltanám, nem merek inni ma sem,
mérgeket úsztat a haltemető lefelé.
A lábamat marja a folyó bűzlő szája,
lentről a halál ásít könnyező szemembe.

Apámhoz szóló verseimből 1.

Arany-szilánk

 

Letörlöm könnyeim, a múlt

elolvadt poklán, száraz sors

fénylik, és az éj kihunyt

parazsán kihűlt csillagok

keringnek, csak nézem, ahogy

táncba fulladt lelkük kimúlik.

 

Letörlöm könnyeim, a magány

sóhaja lüktet, karmolva ölel,

jéghideg ujjaival szívembe váj.

Álmodok a tél deres peremén: -

egy mezőn ébredtem. A Nap

mosolygott, szellő vágtatott.

 

Aranysárga búzakalászok

lágyan lengtek. Az öröm vad

Perverzitások korában

Perverzitások korában
"Elit" - rózsaszín masszában.

"Színesül" az oldott kéve;
Omlik a pénz fenekébe.

Civilizáció-tábor
Kifordulna önmagából.

Perverzitások korában,
Pénz-ördög profán poklában...

Parttalan "emberi jogok"
Mögött "Allah akbar!" kopog.

Hibbant Európa néni
A Koránt receptnek nézi.

Perverzitások korában,
Pénz vigyorog - álruhában.

Párhuzamos társadalom
Mögött sunyi pénzhatalom.

Profán - önmaga markában...
Perverzitások korában...

Piruló nyár

 
Még nem öltözött fel teljesen a nyár, 
még szoknyát válogat, hosszút nem talál -
s a harisnya színe sem eléggé zöld...
bár haja csurom víz, rázza, s issza föld.
 
Még ezután fog majd nyílni a határ...
mézszín szőnyegére költ pipacsmadár -
s trillázva hullámzó búzaszemek közt
pirosodik a nyár... arca oly fennkölt.
 
(2018. június)
 

Néhai világháborús részvételeink

Mint bolond ember szörnyű vízesésbe,
Ugrottunk mélybe,
Mélyek mélyébe,
Nem is egyszer...
Kétszer...

Kerge, részeg parti,
Szedett-vedett talon...
Két világháború
A német oldalon...

Kétszer tűntünk el odalent...
Kétszer adtunk Jövőt,
Jelent...

Mint bolond a vízesésbe,
Zuhantunk a vérfürdőbe
Halál-ékül,
Golyó-fékül,
Minden értelmes cél nélkül...

Mindent elvesztettünk
Végül...

Kráterek
Fetrengenek
Virágos rét helyén,
Részeg a győztes túlerő,

Oldalak