hzsike blogja

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Madárka lett

H.Gábor Erzsébet
Madárka lett
 
Madárka lett az én anyám,
görnyedten gubbaszt óraszám,
kezét kulcsolva csendben ül,
gondjába mélán elmerül.
 
Nem lát, csak néz a semmibe -
mi bántja vajon ennyire?
Hiába kérdem, nem felel,
szárnyalna már a mennybe fel.
 
Ártatlan, mint egy kisgyerek,
mégis ezerszer megsebez,
szavának éle szinte fáj,
amikor élő húsba váj.
 

Az én angyalom

H.Gábor Erzsébet
Az én angyalom
 
Angyali arcodon lágy mosoly,
körötted talányos ködgomoly,
szelídség tükre a két szemed,
fölötted csillagok fénylenek.
 
Jóságod áthat az éteren,
nincs benned sohase félelem,
széttárod tollpuha szárnyadat,
s vigyázol reám a fák alatt;
 
megóvsz, ha utam a mélybe tart,
s ott, hol a fájdalom összemart
sebemre leheled balzsamod,

Őszi hangzatok

H.Gábor Erzsébet
Őszi hangzatok
 
Kereng a szél, süvítve hordja szerteszét
a sárgaréz avart - oly árva már a part!
Idézve régi álmait, danáz egy elvetélt mesét,
egy bús rigó a fán - ma elsiratja azt, mi elveszett.
 
Borong az ég, a Nap sugára gyenge már,
körötte szürke köd szitál, szemébe fú
az őszi szél. A fák között a fénye szőke repceár.
A fürj is méla dalra kél. Imák, szerelmi hangzatok

Aratás

H.Gábor Erzsébet
Aratás
 
Kalászos nyár van, megült a szél,
búzaszem pereg, színarany.
Izzad a homlok, peng az acél
tudja, hogy sok sok dolga van;
vágja a rendet, gyűl a halom,
munkára készen áll a malom.
Boldog a gazda, ünnepel -
ó csak az este jönne el!
Fáradt, de szíve mégis tele,
gazdag a termés, jó a mag,
Istentől áldott, dús javak.
Könnyet töröl le öreg keze,

Újra szól a dal

H.Gábor Erzsébet
Újra szól a dal
 
Mélyre rejtetted bánatod,
szívedben csendben meglapult
- sírni senki se láthatott -,
romokat őrzött ott a múlt.
 
Megfagyott minden, s némaság
pecsétje zárta ajkadat.
Lelkedben dúló nagy csaták
ölték meg minden szép szavad.
 
Aztán egy nap a fák között,
szeretet lebbent - fényt hozott,
s beléd egy érzés költözött,
amivel sorsod tartozott.

Augusztusi éj

H.Gábor Erzsébet
Augusztusi éj
 
Emlékszem, fülledt nyári nap volt.
Alkonylott már. A sárga ég
tavába, mint egy éji vakfolt,
beolvadt rég a bálna-kék.
Nehezen múlt az esti óra.
Eszembe járt egy régi nóta,
s ahogy a dallam  rám talált,
szívemet lágyan  járta át.
Magához csalt az ódon ablak,
s láttam egy hulló csillagot.
Dúdolt a szél egy dallamot,
s azt hittem, talán téged hallak,
de csak képzelet volt ami

Hajnali fényben

H.Gábor Erzsébet
Hajnali fényben
 
A fák között a fény rezeg,
nesztelen csendben érkezett,
akár a szél, ha átoson
lopva az alvó városon.
 
Fekszem az ágyon, és a Nap,
mint én a könnyű pléd alatt,
derűsen ébred. Rám ragyog.
Nyitva hagytam az ablakot,
 
a függöny lebben. Jól vagyok;
az édes kerti illatok
szobámba szöknek, s hajnali
madárka-trillát hallani.
 

Amikor még

H.Gábor Erzsébet
Amikor még
(Gyermekeimnek)
 
Amikor még kicsi voltál,
angyalhangon szólítottál,
szemeidnek tiszta fénye
lett a létem reménysége.
 
Mikor féltél, hozzám bújtál
mindig…S csak a válaszútnál
engedted el meleg kezem.
- Utad sosem keresztezem!
 
Tudod, olykor én is féltem,
s te voltál a menedékem,
temiattad lettem bátor -
megküzdöttem érted százszor!

Jázmin illatú reggelen

H.Gábor Erzsébet
Jázmin illatú reggelen
 
Jázmin illatú reggelen
játszik a fény az ablakon,
s míg téged nézlek kedvesem,
percünk örökre elteszem -
ölelni vágyna két karom!
 
A szív zenéjét hallgatom;
odabenn halkan szól a dal,
minden pillanat alkalom,
mosoly rezzen az ajkadon,
a múltba csendben visszacsal.
 
Emlékek. Szűzi jázminok.
Csokorba kötve adtad át,

Pályázat

 
Drága Barátaim! Nagy öröm ért ma! :D
Az én verseim nyerték el az ELSŐ és a MÁSODIK díjat is, az alábbi Pályázaton. :)
(Igaz, hogy csak tizemhárom értékelhető vers közül, de akkor is nagy örömmel tölt el.)
 
"A FULLEXTRA Irodalmi és Művészeti portál (http://www.fullextra.hu) verspályázatot ír ki 2019. március 31. kezdő időponttal.
A pályázat témája: a XXI. század

Ahogy nézlek, gyermekem

H.Gábor Erzsébet
Ahogy nézlek, gyermekem
 
Ahogy nézlek, gyermekem,
könnyeimet nyeldesem,
s felrémlik egy szép emlék,
mintha te most én lennék,
 
ahogy fogod fiadat.
Az a legszebb pillanat,
mikor szemed ráveted.
Szereteted eltemet,
 
betakar, s csak azt látom,
nincsen szebb e világon,
mint egy anya mosolya.
Karod puha nyoszolya;
 
körbefonja kincsedet,

Hadd legyek

 
H.Gábor Erzsébet
Hadd legyek
 
Ha kinyitod majd a két szemed,
s meglátod lázrózsás arcomat,
mosolyom akkor is úgy fogadd,
akár egy áldást, mi mély sebet
gyógyít, és szeretni visszahív -
megtelik csordultig így a szív,
s két szemed ragyog majd újra rám,
akár a napfény a hegy fokán.
 
Űzd el a nyomasztó álmokat.
Az élet gyönyörű, nagy csoda,
ahol az öröm vár, állj oda,

Mielőtt

H.Gábor Erzsébet
Mielőtt
 
Mielőtt elindulsz, csókolj meg kedves -
ki tudja, újra látsz-e még,
lesz-e még időd, hogy álmokat kergess,
s lesz-e még ilyen kék az ég?
 
Mielőtt elindulsz, ölelj meg engem,
érezzem drága illatod -
emlékbe égetni, fedetlen keblem
bőre bársonyán itt hagyod.
 
Amikor elindulsz, pillants majd hátra,
s nézlek, amíg csak látlak én -

Oldalak