Hagyományunk - magunk vagyunk

Hagyományunk - magunk vagyunk...

Míg őrizzük - megmaradunk.

 

Másokét mélyen tisztelve,

Magunkét szívből szeretve,

 

Életünket megszentelve

Találhatunk szép Jövőre.

 

Hagyományunk - magunk vagyunk.

Benne él az Akaratunk.

 

Bármit mond sok köldöknéző

Lélek-vert kudarc-böngésző,

 

Jövőbe más út nem vezet,

Csak a makacs Emlékezet.

 

Másra nem támaszkodhatunk;

Hagyományunk - magunk vagyunk.