A Lélek megmaradásának törvénye

Az anyagról tudjuk régen...
Az energiáról is.
Minden olyan érv,
Ami azt mondja:
Eltűnik - hamis.

Hát a Lét?
Elillan-e?
Hát az Élet?
Marad-e?
Hát a Tudat?
Hát a Lélek?
Elillan, vagy
Marad-e?

Az Élet
Az élettelen anyagból keletkezett?
Dogma-földön...
Köd-időben...
Valamikor...
Valahol...
Mert élettelenből
Élet
Ma már éppen
Nem keletkezik
Sehol.

Az Élet
Tán fenn terem
A dogma-fán?
A semmiből keletkezik,
Semmibe tűnik talán?

Anyag törvénye az entrópia,
Elmondja a termodinamika....
A legegyszerűbb
Formában kell
Stabilizálódnia...

Az Élet nem entrópia fia...

Az Élet nem entrópia-féle,
Hanem annak
Pontos ellentéte.

Nem véletlen szeszélye,
Hanem
A Lét
Törvénye...

A Lélek a világgal
Létezik,
Nem pusztul el,
És nem keletkezik;
Alakul
Fejlődik
Időn és
Téren át,
Amíg csak van
Világ...

Ugyanúgy alkotó része
A világnak,
Mint az anyag,
Csak annál
Sokkal fontosabb...

A Lélek
Sokkal,
Sokkal
Fontosabb...