A Magyar Parnasszus Talpazata

Erre a két fokra kerülnek az olyan felnőtt korú szerzők által írott amatőr művek, amelyek bizonyos kritériumok értelmében versnek tekinthetők, de a maguk szintjén kicsit megrekedtek. Aktuális érzelmeket közhelyes eszközökkel fejeznek ki, közhelyes tartalmakat viszonylag szép formával közvetítenek vagy a forma terén mutatnak kisebb-nagyobb hiányosságokat.

Alapja

A lágyan emelkedő alacsony hegyhát a lankás dombtető szintjét sem mindenütt éri el. A felnőtt alkótók által írott, legkezdetlegesebb kategóriába sorolható, de már értékelhető versek kerülnek ide. Nem vehető fel azonban ide sem olyan, amely

  • formailag silány
  • tartalmában nem éri el a Magyar Parnasszus által támasztott izlésbeli alapkövetelményeket
  • abszolút közhelyes utánérzés
  • nyelvhelyességi problémákkal terhelt, képzavaros
  • közönséges politikai vagy egyéb agitáció

 

Dereka

 

Erre a magaslatra kerül az amatőr költők derékhada, valószínűleg ez lesz a legnépesebb hely a Magyar Parnasszuson.

Sokan vannak, akik eljutnak a többé-kevésbé jól megformált vershez, jelentős erőfeszítések árán képesek ilyeneket létrehozni. Verseik esztétikai értéke és egyetemes üzenete azonban vitatható, de a saját körükön belül örömet szereznek