VALAKI ÜL A HATÁRTALAN PARTJÁN

Anaximandrosz: "A végtelen az, amiből a létező kiválík"

 

A múltból Hellász távoli pont csupán,

Valahol bölcs él soványan, gyatrán,

csillagokat fogdos, s lelkének zugán

zizzen a kétely, mint légy a gyantán.

 

Az agora népe valahogy puhány,

Heraklész hamisan penget lantján.

Kiürült kupák bámulnak csak bután,

mire a Nap fáradtan alant jár.

 

Nézz fel s lásd! Létezik számtalan világ,

hol szabadság van, szerelem és virág,

esély arra, hogy kiválik a jó.

 

Annyi mindent temettek el a romok,

de aki ott ül, az figyel és konok,

tudja, merre jár Kharon s a hajó!