Adó 1%

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület közhasznú társadalmi szervezet többek között a tehetséges gyermekek és fiatalok támogatását, tehetséggondozását tűzte ki céljául. Amennyiben szeretné támogatni tevékenységünket, kérjük, tiszteljen meg bennünket adója 1%-ával!

Nyomtatvány letöltése

Alakulás

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület (továbbiakban: KIMTE) 2009-ben Budapesten alakult tizennyolc alapító tag részvételével.

Célok

Magyar nyelvterületen élő, magyar anyanyelvű, irodalom és művészet iránt érdeklődő, vagy ezen ágakban alkotó tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatása, közösségben való tömörítése, tevékenységük támogatása, alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való megjelentetésének elősegítése.

Országos irodalmi és művészeti pályázatok kiírása, értékelése (szakmai zsűri segítségével), díjazása, publikálás segítése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók (CD, DVD, Internet, rádió-és tv felvételek) megjelenésének elősegítése, terjesztése, időszakos kiadványok megjelentetése, terjesztése, találkozók, kiállítások szervezése.

Weblapok működtetése, művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából.

Tevékenységek

A KIMTE a tehetségkutatás és tehetséggondozás révén támogatja a gyermekek és az ifjúság irodalmi, képzőművészeti, zenei oktatását, képességfejlesztését és a különböző művészeti ágakban tevékenykedő, pályájuk elején tartó, csekély lehetőségekkel bíró fiatal művészeket. Megteremti az esélyegyenlőséget pályázatok kiírásával, díjazásával, kiadványok megjelentetésével, rendezvények, kiállítások szervezésével, publikálás támogatásával.

A JuvenArt Művészetoktatási Program keretén belül Pehelytoll Írói Műhely néven képességfejlesztő, tehetséggondozó írói műhelyt alapított, és tart fenn gyermekeknek és fiataloknak. A hasonló területen tevékenykedő egyéb irodalmi és művészeti szervezetekkel baráti együttműködő kapcsolatot ápol.

Szervezeti felépítés, aktivisták, emberi erőforrások

Elnökség (Ügyintéző, képviseleti szerv)

  • Elnök
  • Elnökhelyettes
  • Titkár

 

  • Aktivisták (45 fő)
  • Egyesületi tagok
  • Önkéntes segítők
Cikkek: