Mitől lesz jobb a világ?

Mitől lesz jobb a világ?

Attól, hogyha minden ember

Rózsaszínbe

Öltözködve

Harsogja a doktrínát,

Közben pedig 

Örökösen

Felvonulva

Riszálja a tomporát?

 

Nemigen!

Zagyválhat a propaganda,

A Valóság - 

Másmilyen!

 

Mitől lesz jobb a világ?

Hogyha egy nemzet sem marad,

S lesz helyettük

Globalizált

Keverék?

Az igazi

Identitást

Nélkülöző

Globálisan

Romanizált

Csőcselék?

 

Nemigen!

Zagyválhat a propaganda,

A Valóság - 

Másmilyen!

 

Mitől lesz jobb a világ?

Fejeket szelő dzsihádtól,

Pénz arctalan uralmától,

Multicégek profitjától,

És ha 

Mindenki 

Angolul

Karattyol?

Ha

"A világ mindenkié",

De Otthona,

Vagy Hazája

Nem lesz

Senkinek

Sehol?

 

Nemigen!

Zagyválhat a propaganda,

A Valóság - 

Másmilyen!

 

Mitől lesz jobb a világ?

Attól, hogyha minden sarkon

Egy méretes

Abortuszgyár

Üzemel,

S lemészárolt kis magzatok

Tüdejével

Multicégek

Egész raja

Üzletel?

 

Nemigen!

Zagyválhat a propaganda,

A Valóság - 

Másmilyen!

 

Mitől lesz jobb a világ?

Attól, ha 

A Jelen sírját

Jövő vére öntözi,

S normálist

Az abnormális

A Földgolyó

Minden pontján

Torz pofával

Acsarkodva

Üldözi?

 

Nemigen!

Zagyválhat a propaganda,

A Valóság - 

Másmilyen!

 

Mitől lesz jobb a világ?

Semmiképpen sem ezektől,

Csak Istentől,

Meg 

Embertől...

 

Népektől

És Nemzetektől,

 

Férjektől,

Feleségektől,

 

Szülőktől és

Gyermekektől...

 

Tisztességtől

Érzelmektől

Lehet jobbá

A világ.

 

Sok nyelven és

Sok Lélekkel

Tart

Isten felé

Az Ember.

 

Hogyha a pénz  nem képzeli

Világ urának magát,

 

Hogyha minden 

Földi 

Nemzet

Békességgel

Ápolhatja

Nyelvét,

Létét,

Önmagát....

 

Hogyha

Meghitt

Otthonában

Perspektívát

Találhat 

Minden

Család,

 

Ha mindenki

Szeretheti

Kicsi Lányát,

Kisfiát,

 

Akkor lesz jobb a világ!