Kánon-varjak károgása

Kánon-varjak károgása
Nem ideák földi mása.

Aminek szent célja nincsen,
Azt nem támogatja Isten.

A műanyag líra bandzsa,
Öncélú profán halandzsa.

Kánon-varjak károgása
Nem felelet a Hívásra.

Nem "a művészet világa",
Hanem a vers igazsága

Áll őrt az érték-határon...
Csupán hatalom a kánon,

A líra-ügyi hivatal,
És csak uralkodni akar,

Nem a távlatokba állni,
És még kevésbé szolgálni.

Nem torta,
Legfeljebb kása...
Kánon-varjak károgása...